Välkommen till Nordland VVS

Nordland VVS erbjuder våra kunder totalentreprenad, vilket innebär att vi tar helhetsansvaret för din installation - från behovsanalys till dess att anläggningen är i drift och service under hela dess livstid. Vi är en auktoriserad återförsäljare och installatör för IVT’s heltäckande program av värmepumpar inom bergvärme, jordvärme, luft/vatten, luft/luft och frånluft.

Kontakta oss


Huvudkontor
Skeppsbron 67
87130 Härnösand
svar@nordlandvvs.se
Tel: 0611-206 10